Sokongan
Laman Utama Sokongan
Pengaktifan Produk
Dasar Naik Taraf

Gambaran Keseluruhan Sokongan

 
Tip

Sila gunakan Bahasa Inggeris apabila menghubungi Pasukan Famatech.


Soalan Teknikal

Anda boleh menghantar soalan teknikal anda kepada kami menggunakan Borang Maklum Balas kami. Sila, gunakan Bahasa Inggeris apabila menghubungi sokongan teknikal Famatech.

Pengaktifan Produk

Hanya Radmin Server 3 memerlukan pengaktifan selepas tamatnya tempoh percubaan 30 hari. Radmin Viewer 3 adalah percuma dan tidak memerlukan pengaktifan. Sekiranya anda mengalami sebarang masalah dengan pengaktifan Radmin 3, sila rujuk kepada panduan pengaktifan produk kami.

Dasar Naik Taraf

Kunci lesen Radmin 1.x dan 2.x tidak boleh digunakan pada Radmin 3. Jika anda mahu menaik taraf kunci lesen anda kepada kunci lesen Radmin 3, sila pergi ke halaman Dasar Naik Taraf dan baca arahan untuk mendapatkan kunci lesen yang baru.

Radmin Deployment Package

Radmin Server boleh ditatarajah, dipasang atur dan diaktifkan dari jauh pada sebarang bilangan komputer melalui Radmin Deployment Package.

Famatech Corporation Copyright © 1999-2017 Famatech. Hak cipta terpelihara.